25 Th7 2015
Tháng Bảy 25, 2015

Team buiding

0 Comment

Trong tháng 5-2015. Công ty đã tổ chức team building cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Tại vịnh Vĩnh Hy read more →